Nadační fond

Nadační fond je typem fundace. České právo nadační fondy chápe jako nezávislé subjekty založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit nebo projektů. V české legislativě figuruje pojem nadační fond od roku 1998, vznikl jako alternativa k nadacím, které na rozdíl od nadačních fondů nemusí mít trvalý charakter a výnosnou povahu. Nadační fondy jsou osvobozené od daní z příjmů právnických osob, od dědické a darovací daně.