Nadace

Nadace je jedním z typů fundace. Česká legislativa chápe nadaci jako účelově sdružený majetek, jehož záměrem je dosahování společensky užitečných cílů. Podobnou funkci plní i nadační fond, který ale na rozdíl od nadace nemusí mít trvalý charakter a výnosnou povahu. Nadace se liší i od svěřenského fondu, jenž nemá samostatnou právní subjektivitu.