Matchingový fond (Matching Fund)

Pokud firma zřídí matchingový fond (anglicky matching fund), její zaměstnanci mohou část svého platu věnovat na veřejně prospěšné účely. Finanční prostředky podnik hromadí na speciálním bankovním účtu a jednou za čas je předá například neziskové organizaci nebo jiné instituci, která pracuje pro veřejné blaho. Výhodou je, že se spojí individuální dárci, tedy zaměstnanci, a firemní dárce. V zahraničí jsou matchingové fondy rozšířené, v České republice postupně vstupují do povědomí firem i jejich zaměstnanců.