Letter of Wishes (Listina přání)

Letter of Wishes je neformální a důvěrný dokument sepsaný zakladatelem svěřenského fondu a je určený svěřenskému správci. V dokumentu zakladatel sděluje, jakým způsobem má svěřenský správce trust spravovat. Jelikož Letter of Wishes není součástí trustu, je tato listina důvěrná, odvolatelná (většina offshore trustů je neodvolatelných) a dá se jednoduše doplnit. V českém právu se jedná o dokument, který nemá oporu v zákoně. Svěřenský správce může při správě svěřenského fondu k tomuto dokumentu přihlédnout jako k vůli zakladatele, ale bez jakékoliv právní váhy. Rozhodující je statut fondu, případně smlouva o svěření majetku správci.