Konkurs

Konkurs je likvidační způsob řešení úpadku podnikatelského subjektu, případně fyzické osoby. Konkurs spočívá v tom, že se se zpeněží majetková podstata dlužníka a výnos se poměrem rozdělí věřitelům. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části ale nezanikají. Věřitelé proto mohou i v budoucnu uplatňovat a soudně vymáhat své pohledávky nebo jejich části, jež nebyly konkursem umořeny.