Jmenování svěřenského správce

Svěřenského správce jmenuje podle občanského zákoníku (paragraf 1455) zakladatel svěřenského fondu. Ten ho také může odvolat. Jmenování svěřenského správce je doloženo dokladem. Na návrh osoby, která na tom má právní zájem, jmenuje svěřenského správce soud.