Jmenování osoby oprávněné dohlížet na správu fondu

Doklad o jmenování osoby oprávněné dohlížet na správu svěřenského fondu oznamuje správci, kdo má právo dohledu nad správou fondu. Dokument odkazuje na občanský zákoník (paragraf 1465) a říká, že občanský správce sdělí bez zbytečného odkladu tomu, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu, vyjmenované skutečnosti. Mezi ně patří například účel fondu nebo doba trvání fondu. Právo dohledu nad správou svěřenského fondu může mít například obmyšlený.