Jmenování nebo jiné určení obmyšleného

Občanský zákoník říká, že jmenování nebo jiné určení obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu je účinné dnem, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence svěřenských fondů. Jmenování obmyšleného je doložené dokladem. Obmyšlenému je přiznáno právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu nebo na případné podíly.