Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, které projednává úpadek. V insolvenci mohou být fyzické osoby i firmy. Insolvenční řízení upravuje insolvenční zákon. Insolvenční řízení se skládá z několika fází (zahájení insolvenčního řízení, podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, realizace způsobu řešení úpadku dlužníka a konec insolvenčního řízení). V první fázi insolvenčního řízení soud rozhodne, zda jsou splněny podmínky pro řešení majetkového problému dlužníka tím, že rozhodne o úpadku. V druhé fázi pak rozhodne o způsobu řešení úpadku. Podle insolvenčního zákona existují tři možná řešení úpadku: konkurs, reorganizace a oddlužení (poslední možnost je dostupná pouze pro fyzické nepodnikající osoby). Zahájení insolvenčního řízení a způsob úpadku i rozhodnutí insolvenčního soudu se zapisují do obchodního rejstříku.