Insolvenční návrh

Dlužník, který je v platební neschopnosti nebo je předlužený, by měl podat insolvenční návrh a povolení na oddlužení. Návrh na povolení oddlužení může podat jen dlužník, ale insolvenční návrh dlužník i věřitel. Návrh na insolvenci se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště nebo sídlo. Seznam soudů je například na webu ministerstva spravedlnosti.