Insolvence

Neboli platební neschopnost. Existují dvě formy insolvence (úpadku), a to platební neschopnost a předlužení. V úpadku se dlužník ocitá, pokud je insolventní (platebně neschopný), má více věřitelů a peněžité závazky po dobu více než 30 dnů, jež není schopen splatit. O předlužení se hovoří v souvislosti s podnikatelem nebo právnickou osobou, má více věřitelů a závazky převyšují hodnotu majetku. Existují tři možnosti řešení insolvence: konkurs, reorganizace a oddlužení. Poslední možnost se týká hlavně fyzických osob. U firem jde zpravidla o konkurs a reorganizaci podle insolvenčního zákona.