Generální inhibitorium

V exekuci označuje pojem inhibitorium omezení povinného (dlužníka) v nakládání s jeho majetkem. Generální inhibitorium se pak vztahuje na veškerý majetek dlužníka, nastává podle zákona v okamžiku doručení o vyrozumění o zahájení exekuce.