Fundace

Fundace označuje právnickou osobu, která vznikla vyčleněním majetku za určitým účelem. Pojem vychází z latinského „fundatio“. Účel, k němuž majetek fundace slouží, bývá zpravidla veřejně prospěšný, nezřídka bývá záměrem obecné blaho. Účel ale může být i ryze soukromý, kdy je fundace založena ve prospěch konkrétních osob. Do roku 2014 se v českém právu používal i pro označení fundací pojem nadace – novela pak zavedla pojem fundace, jež označuje nadace i nadační fondy jako protiklad ke korporacím.