Firemní filantropie (Corporate Philanthropy)

Firemní filantropie představuje odnož filantropie jako takové. Anglicky bývá označována jako Coroprate Philanthropy. Jde o činnost spojenou s dárcovstvím firem, které poskytují finanční prostředky, věcné dary nebo čas svých zaměstnanců pro dobrovolné a společensky prospěšné aktivity.