Filantropická mise

Filantropická mise je poslání, které si vezme za své filantrop nebo dárce. Filantropie je pak chápána jako souhrn činností, které systematicky podporují druhé osoby, například jednotlivce nebo skupiny či organizace. Filantropická mise může mít mnoho podob – může se zaměřit například na lidi v nouzi, na opuštěné děti, seniory nebo nemocné. Důležité je, že filantropická mise není ad hoc dárcovství, ale je promyšlená, dlouhodobá a opírá se o strategii.