Family Office

Family Office je nástroj, který pomáhá spravovat a chránit rodinný majetek. Slouží jako multigenerační partner a spoluorganizátor správy rodinného majetku. Primárním záměrem Family Office je péče o rodinu, a to v komplexním pojetí. Služeb Family Office využívají rodiny, které shromáždily majetek, jenž by mohl být za určitých okolností ohrožen. Family Office řídí a komplexně spravuje rodinný majetek, pomáhá ho rozvíjet i plánovat jednotlivé aktivity. Součástí služeb bývá i daňové, účetní nebo právní poradenství.