Exekuční titul

Exekuční titul slouží jako podklad pro exekuci. Jedná se o listinu vydanou oprávněným orgánem, nejčastěji soudem. Exekuční titul musí být tzv. vykonatelný, což dokládá doložka vykonatelnosti. Exekuční titul může mít více podob, patří mezi ně například: rozsudek, usnesení soudu, platební rozkaz vydaný soudem, notářský zápis či exekutorský zápis.