Exekuční řízení

Než soud vydá usnesení o nařízení exekuce a než samotná exekuce proběhne, musí být splněny určité kroky exekučního řízení. Patří mezi ně:

  • návrh na provedení exekuce, jenž podává věřitel,  
  • usnesení o nařízení exekuce, které je v kompetenci soudu,
  • vydání exekučního příkazu. 

Proti exekučnímu řízení se může dlužník bránit (odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, uplatnění námitky podjatosti exekutora).