Exekuční příkaz

Jako exekuční příkaz se označuje rozhodnutí soudního exekutora. Příkazem rozhodne o provedení exekuce poté, co byla zapsána v rejstříku zahájených exekucí. Exekuční příkaz musí být vyhotovený písemně a doručený účastníkům řízení do vlastních rukou. Příkaz obsahuje označení exekučního soudu, soudního exekutora, exekučního titulu, účastníků řízení, vymáhané povinnosti i zvolený způsob provedení exekuce.