Exekuční komora

Správný název je Exekutorská komora České republiky. Jedná se o stavovskou organizace profesní samosprávy, jež sdružuje soudní exekutory. Členství v komoře je pro všechny soudní exekutory povinné. Komora vykonává samosprávu soudních exekutorů, dohlíží nad jejich úřední činností. Řídí se exekučním řádem. Dříve exekuční komora sídlila v Brně, nyní je její sídlo v Praze.