Exekuce

Exekuce znamená vykonávací řízení. Jedná se o nucený výkon exekučního titulu, jímž je například vykonatelné rozhodnutí soudu nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekuce má vést k vymožení určitě peněžité částky od dlužníka (povinného) pro věřitele (oprávněného). Exekuci nařizuje soud, provádí ji pověřený exekutor. Na exekuci dlužníkova majetku si lze najmout jakéhokoliv exekutora či exekutorský úřad.