Evidence svěřenských fondů

Od 1. ledna 2018 je povinná evidence svěřenských fondů, a to na základě zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (rejstříkový zákon).  V podrobnostech viz především § 65a a násl. a § 118a rejstříkového zákona. Evidenci svěřenských fondů lze přirovnat například k obchodnímu rejstříku. Podobně jako obchodní rejstřík má i evidence fondů sbírku listin, do níž se zakládá například statut svěřenského fondu, rozhodnutí o jmenování správce a další důležité dokumenty. Evidence svěřenských fondů má veřejnou a neveřejnou část. Do veřejné může nahlížet každý, do neveřejné mají přístup jen správci svěřenského fondu nebo orgány veřejné moci, například soudy. Přečtěte si více o evidenci svěřenských fondů.