Ekonomické vlastnictví

Vlastníkem v ekonomickém smyslu je ten, kdo má na základě „generální“ plné moci možnost disponovat majetkem, přičemž zmíněná plná moc je fakticky nevypověditelná ze strany dalších, tedy plnou mocí nezplnomocněných osob.