Dohled / Protector

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává nejčastěji jeho zakladatel nebo beneficient. Dohled mohou vykonávat i další osoby určené statutem svěřenského fondu. Správce svěřenského fondu musí umožnit osobě vykonávající dohled nad fondem kontrolu dokladů týkajících se fondu, například vyúčtování. Osoba vykonávající dohled může soudu navrhnout, aby svěřenskému správci uložil určité jednání nebo ho naopak zakázal, případně aby svěřenského správce odvolal a jmenoval nového.