Dobrovolnická organizace (Voluntary Organization)

Dobrovolnická organizace sdružuje lidi nebo jiné organizace a instituce, jež se zabývají dobrovolnickými aktivitami. Funguje jako platforma pro dobrovolníky. Dobrovolnické organizace mohou být zaměřené různě – některé se soustředí na ekologii, jiné na kulturu, na práci se seniory, dětmi nebo lidmi v nouzi. Liší se i strukturou – některé dobrovolnické organizace pracují na regionální bázi, jiné na státní nebo dokonce mezinárodní bázi.