Dluhová spirála

Neboli dluhová past je situace, která vede k zadlužování a neschopnosti splácet úvěry a zápůjčky. Dlužníci tuto situaci řeší tak, že si berou nové úvěry, většinou s horšími podmínkami, aby původní dluhy umořili. Měsíční výše splátek ale neustále roste, situace může nabýt takových rozměrů, že bude neudržitelná a povede k osobnímu bankrotu. K příčinám dluhové spirály patří kumulace půjček a úvěrů, případně ztráta zaměstnání, rozvod nebo dlouhodobá nemoc, kdy dlužník přijde o část příjmů.