Dluh

Dluh vzniká mezi dlužníkem a věřitelem. Představuje povinnost dlužníka vůči věřiteli vyrovnat závazek (peněžitý i nepeněžitý). Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka. Jiným slovy, věřitel má oprávnění požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu (tzv. plnění). Dluh se prokazuje většinou smlouvou, směnkou nebo dluhopisem, může být doprovázen splátkovým kalendářem.