Dědictví podle zákona

Dědictví podle zákona nebo dědictví ze zákona představuje jednu z možností, jak se stát dědicem – jde o jeden z dědických titulů. K těm dalším patří závěť a dědická smlouva. Dědické tituly se nevylučují, a proto je možné, aby část pozůstalosti konkrétního zůstavitele připadla například dědicům ze závěti a další část dědicům ze zákona. Je možná i kumulace dědických titulů, kdy dědic dědí ze závěti i ze zákona. Dědici ze zákona se dělí do šesti dědických tříd, do té první patří děti a manžel/ka zůstavitele. Pokud nežijí, přechází dědictví na další příbuzné dle dědických tříd.