Dědické tituly

Dědický titul představuje právní důvod dědění. Dědické tituly upravuje nový občanský zákoník, patří mezi ně dědická smlouva, závěť a zákon. Na základě nich vzniká dědické právo. Dědické tituly se nevylučují, a proto je možné, aby část pozůstalosti konkrétního zůstavitele připadla například dědicům ze závěti a další část dědicům ze zákona. Je možná i kumulace dědických titulů, kdy dědic dědí ze závěti i ze zákona.