Dědické řízení

Dědické řízení neboli řízení o dědictví je jedním z občanskoprávních řízení. Jeho účelem je autoritativní rozhodnutí o právních nástupcích, tedy dědicích. Na rozdíl od ostatních občanskoprávní řízení je dědické řízení neveřejné. Dědické řízení probíhá u notáře. Začíná předběžným řízením, kdy se zjišťuje okruh dědiců a rozsah majetku zemřelého, notář sestavuje seznam dědiců, zajímá se o to, zda nebožtík zanechal závět nebo listinu o vydědění. Na následné jednání jsou potom pozváni všichni potenciální dědici, které notář informuje o dědickém právu, o majetku a případně o dluzích zemřelého a o možnosti odmítnutí dědictví. Notář následně s dědici sepisuje dohodu o vypořádání dědictví.