Dědické právo

Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, důvodem pro dědění může být dědická smlouva, zákon, závět nebo kombinace těchto možností. Kdo bude dědit tedy určí zůstavitel v závěti nebo v dědické smlouvě, případně, pokud závěť ani smlouvu nezanechal, bude dědické právo určené zákonem. Neexistuje-li žádný dědic, připadá majetek zemřelého státu. Legislativa nyní rozlišuje šest skupin dědiců, přičemž v první kategorii jsou děti a manžel nebo manželka zůstavitele. Dědic má právo dědictví odmítnout nebo se ho vzdát ve prospěch jiné osoby.