Dědic

Dědicem se člověk může stát ze zákona, může jím být ustaven závětí nebo dědickou smlouvou (tyto možnosti jsou označovány jako dědické tituly). Zákon rozlišuje šest dědických tříd, které odstupňují jednotlivé skupiny dědiců. Existuje institut nepominutelného dědice, což jsou děti zůstavitele, respektive jeho vnuci nebo vnučky. Dědicem může být ten, kdo splní podmínky v okamžiku úmrtí zůstavitele. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu, pokud není nikdo, kdo by po zůstaviteli dědil, přechází dědictví na stát. Dědicem může být ještě nenarozený člověk. Způsobilost dědit končí smrtí dědice.