Dar (Gift)

Dar úzce souvisí s filantropií a dárcovstvím. Může mít mnoho podob. Obecně je dar vnímaný jako souhrn hmotných nebo nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. Vedle finančního daru se darem může stát i věc, výrobek, ale také čas nebo nápad. Předání daru většinou doprovází darovací smlouva. Za dar dárce nepožaduje žádné protiplnění. Dary mohou být anonymní i veřejné.