Daňový rezident

Daňový rezident je osoba, která má povinnost přiznávat daně na území konkrétního státu. Většinou jde o osoby, které mají na území státu, kde platí daně, své bydliště, nebo se v zemi zdržují déle než 183 dní v běžném kalendářním roce. Ve státě, kde je osoba daňovým rezidentem, tak zdaňuje své veškeré příjmy. Potvrzení o daňovém příslušenství (domicilu) vystaví na požádání správce daně v zemi, kde je osoba daňovým rezidentem. Daňový rezident má tzv. neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své (celosvětové) příjmy. Není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, ani kde jsou vypláceny.