CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem)

Většina firem dnes prosazuje společenskou odpovědnost, pro níž se vžila zkratka CSR z anglického Corporate Social Responsibility. V praxi firmy do svých každodenních činností integrují sociální a ekologická hlediska, která se stávají součástí jejich strategie. Zpravidla se opírají o trojí typ zodpovědnosti: ekonomickou (například transparentnost, odmítnutí korupce), sociální (například filantropie, lidská práva), environmentální (například snižování uhlíkové stopy, odpadové hospodářství). Díky CSR může firma oslovit podobně smýšlející zákazníky nebo zaměstnance.