Common Reporting Standard (CRS)

Common Reporting Standard (CRS) je mezinárodní dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech. Byla přijata jako opatření vůči krácení daní a jako nástroj pro potírání daňových úniků. Jde o jednotný globální standard pro automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány v jednotlivých zemích. CRS přináší povinnost identifikace účtů a shromažďování informací o jejich držitelích (daňových rezidentech). Finanční instituce jsou povinné identifikovat daňové rezidenty mimo stát, kde mají své účty a produkty, a oznámit požadované informace daňovému správci v zemi rezidenta. Mezi požadované informace patří například: kapitálové příjmy, účetní zůstatky nebo příjmy z prodeje finančních instrumentů. CRS přijalo 42 zemí včetně České republiky. Common Reporting Standard a Foreign Account Tax Compliance Act představují jednotnou platformu, na níž probíhá automatická výměna informací pro daňové účely v globálním meřítku.