Charita

Pojem charita pochází z latinského výrazu pro slitování nebo také smilování „caritas“. Dnes se nejčastěji používá pro označení dobročinných akcí nebo iniciativ pro lidi v nouzi, pro děti, seniory, sociálně slabé nebo nemocné. V praxi má charita mnoho podob – může se jednat o peněžité nebo věcné dary, ale také o dobrovolnickou práci vykonávanou zdarma pro charitativní organizace. Institucionálně může být charita zakotvena různě, mohou ji vykonávat neziskové organizace, nadace, nadační fondy nebo může být realizována prostřednictvím charitativního svěřenského fondu či jednotlivci.