Centrální evidence závětí

Závěť je možné uložit u notáře, respektive u Centrální evidence závětí spravované Notářskou komorou. Přes evidenci bude závět kdykoli a odkudkoli dohledatelná. V Centrální evidenci závětí jsou evidovány závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů. Sepsáním závěti u notáře je považováno za nejjistější způsob ustanovení dědiců, a to nejen kvůli úřednímu razítku, ale také díky evidenci.