Anonymní obchod

Za anonymní obchod je považováno takové provedení převodu majetku (směna, prodej, propadnutí zástavy) od převodce (typicky prodejce) na nabyvatele (typicky kupujícího), u něhož vnější pozorovatel nemůže identifikovat alespoň jednu ze stran provádějící obchod.