Anonymizace vlastníka

Termínem anonymizace vlastníka, resp. převodce či nabyvatele označujeme zneviditelnění vlastníka majetku či alespoň jedné ze stran obchodního vztahu pro nezainteresované pozorovatele.