Anonymizace majetku

Svěřenské fondy jsou používané jako nástroj anonymizace majetku. Umožňují například ochranu majetku před exekucí nebo jiným nebezpečím. Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity. Majetek je vyčleněný ke zvláštnímu účelu stanovenému ve statutu svěřenského fondu. Majetek přestává být ve vlastnictví zakladatele svěřenského fondu a stává se anonymním majetkem. Svěřenské fondy se proto využívají jak k anonymizaci majetku, tak k jeho ochraně.