Akciové fondy

Jedná se o fondy, které mají minimálně 80 %, svého majetku investováno na akciovém trhu. Vyznačují se krátkodobým výrazným kolísáním kurzu, třeba i desítek procent v několika měsících. Jsou to rizikové fondy vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího možného zhodnocení.