Akcie

Cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Mimo jiné opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti (tzv. dividenda), právo na likvidačním zůstatku, právo na informace. Akciím, s nimiž se na burze nejvíce obchoduje, se říká blue chips.