Společnost Multi Family Office začala působit v roli (OCIO) externího investičního ředitele pro movité jednotlivce a rodiny

Počátkem roku jsme splnii všechny fiduciární standardy a pro jednotlivce a rodiny nově plníme roli externího investičního ředitele “Outsourced Chief Investment Officer (OCIO).

Každý kdo působí v segmentu investičních služeb nebo správy invetičních aktiv ví, že za posledních dvacet let se na kapitálovém trhu mnohé událo. Také se významným způsobem změnila povaha investičních nástrojů, ale hlavně i způsob poskytování a kvalita investičních služeb.

Za tuto dobu jsme si vyzkoušeli nespočet různých investičních stylů, filozofií, investičních manažerů, typů aktiv a trhů.  Ověřili jsme si, že žádný jednotlivec nevlastní patent na investiční úspěch. Abychom v Multi Family Office mohli uspokojit investiční potřeby movitých jednotlivců i rodin  a měli možnost využít schopnosti i přístup nejtalentovanějších světových portfolio manažerů, potřebujeme svobodu a flexibilitu.

To je důvod, proč jsme se při designu našich služeb v souvislosti se správou investičního majetku rozhodli neomezovat se vlastními investičními manažery, fondy, produkty a ani nebýt u našich klientů v roli Wealth Managera. Pro jednotlivce a rodiny plníme roli externího investičního ředitele “Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) a při navrhování investiční strategie i následné správě investic  řídíme investiční výbor “Investment committee” (IC) sestavený z nezávislých investičních specialistů.

Využití externího investičního ředitele (OCIO) na správu investičních aktiv je řešení pro movité klienti, kteří potřebují efektivní řízení investic s jasnou orientací na dosažení investičních cílů.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.