Procesy správy a provozní řízení svěřenského fondu z pohledu výkonu funkce správce

WEBINÁŘ

V praxi má často role správce svěřenského fondu spíše charakter manažera řízení různých typů vztahů než-li správce aktiv nebo majetku.

V případě správy cizího majetku v režimu svěřenského fondu zákon 89/2012 Sb. přiznává pověřenému správci (§1456) automaticky plnou správu. Z tohoto důvodu na správce svěřenského fondu jako fyzickou osobu dopadají desítky zákonných povinností nejen ve vztahu k majetku, obmyšleným a dotčeným orgánům státní správy.  Tento webinář se proto nad rámec základní teorie bude věnovat hlavně problematickým oblastem a jejich řešení, které jsou spojeny s nastavením základních procesů správy při vstupu do funkce správce, průběžnému provoznímu řízení fondu a povinnostem správce při skončení správy.

Teoretická část:

 • Rozbor povinností a postupů správce
 • Přehled a nastavení základních procesů správy při vstupu do funkce správce
 • Průběžný proces správy a provozní řízení fondu
 • Povinnosti správce při skončení správy fondu
 • Rizika spojená s výkonem funkce správce

 

Praktická část:

 • Základní prvky a principy efektivního systému správy fondu
 • Praktická ukázka správy a provozního řízení fondu s ohledem na plnění zákonných povinností
 • Vedení záznamů
 • Plnění informačních povinností
 • Řízení procesů
 • Řízení dodavatelských služeb
 • Řízení vztahů osob s právním vztahem k fondu
 • Řízení požadavků
 • Kontrola a reporting
 • Analýza a řízení rizik

 • Správcům svěřenských fondů
 • Osobám v obdobném postavení k uspořádáním bez právní subjektivity, které se řídí právem jiného státu např. Trust, Fiducie, Treuhand, Trust interno, Gewind, Fideicomiso, atd.
 • Subjektům poskytující služby pro právnické osoby a svěřenské fondy, které jsou v zahraničí označovány anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider).
 • Zakladatelům, obmyšleným, dohlížiteli svěřenských fondů

Webinářem vás bude provádět vedoucí oddělení správy svěřenských fondů společnosti Multi Family Office paní Bc. Kateřina Kolářová, Dis.

 • Pro vaše potřeby případného doložení o absolvování školení obdržíte od nás na e-mail osvědčení v PDF o absolvování
 • Osvědčení obsahuje název tématu školení, datum konání s přehledem školených témat

 • Před vysíláním webináře obdržíte studijní materiály k tématu zpracované lektorem

 • Po skončení webináře od nás obdržíte odkaz na jeho záznam
 • Pokud se vám nehodí termín vysílání, po skončení webináře budete mít celý záznam dostupný k vašemu studiu po dobu 30 dní

 • Po registraci na webinář od nás obdržíte odkaz, kde můžete předem napsat lektorovi své dotazy
 • Lektor vaše dotazy zohlední při přípravě obsahu webináře tak, aby mělo školení pro vás co největší hodnotu
 • Po absolvování školení je možné lektorovi položit doplňující dotazy

Nevíte, zda je pro Vás tento webinář vhodný? Potřebujete více informací nebo vzdělání na míru? Kontaktujte nás.

Organizační informace

Termín:

Zanechte nám zprávu a kontakt.
Brzy se vám ozveme.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.


Termín a čas:

 • 27. červen 2024  10:00 - 12:00

Forma:

 • Online

Lektoři:

 • Bc. Kateřina Kolářová, DiS.

Cena:

 • 2.990 Kč + DPH
 • Zdarma pro klienty Multi Family Office 

Registrovat se

Registrace

Kontaktní osoba (objednatel)

Účastníci (pokud se liší od objednatele)

Doplňující údaje

Plátce DPH


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

Do 2 dnů po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci vaší účasti na školení.

Něco nejasného? Napište nám.