Jak na tvorbu strategie správy rodinného bohatství

WEBINÁŘ

Pokud si movité rodiny chtějí v příštích letech zachovat dosavadní bohatství a hodnoty i pro budoucí generace, budou muset zavést nebo přehodnotit svou strategii správy rodinného bohatství. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změnám, kterým budou čelit. 

Na tomto webináři prozkoumáme příčiny neúspěchu movitých rodin při správě svého generačního majetku a odhalíme principy tvorby a zavedení úspěšné strategie celkového bohatství rodiny tzv. “Total Family Wealth”. Znáte to pravidlo, že kouzelníci své triky neprozrazují? Obdobně ani movití jednotlivci a rodiny neodhalují své strategie správy a ochrany majetku, díky nimž jejich majetek stále nabývá na hodnotě. Od tohoto momentu a díky tomuto webináři budou techniky, strategie a znalosti, které byly donedávna výsadou pouze movitých, dostupné i Vám.

Společně se zaměříme na tyto 4 klíčové oblasti při tvorbě funkční a udržitelné strategie správy rodinného bohatství. 

 

1. Systém organizace rodiny

Rodinný systém správy a řízení rodiny neboli "Family Governance" Vám pomůže vytvořit a udržet systém s jasnou strukturou řízení rodiny a vztahů, což vnese mezi členy rodiny disciplínu, zabrání možným konfliktům a zajistí kontinuitu majetku, podniku.

2. Vytvoření vlastnické strategie

Vlastnictví sebou nese moc zničit majetek, firmu nebo zajistit mezigenerační prosperitu a úspěch. Vypracování vlastnické strategie a s tím spojený přenos vlastnických práv je jeden z nejdůležitější prvků komplexní stategie.

3. Správa a řízení majetku

Zvolená právní forma držby, správy majetku a s tím související daňová nebo ekonomická efektivita může mít rozhodující vliv na vaši schopnost dosahovat vytyčených cílů a naplňovat poslání nebo odkazu vaší rodiny. K tomuto účelu je vhodné využít všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy.

4. Správa a řízení firmy

Vyvarujte se nebezpečí ztráty toho co jste vybudovali a připravte svou rodinu na zodpovědné nakládání s majetkem. Je to dlouhodobý proces, který nezačíná právním řešením přenosu majetku, ale zapojením další generace a probuzením jejich vášně k Vaší rodinné firmě jako generačnímu bohatství rodiny a pocitu odpovědnosti k zachování vašeho odkazu.

Webinářem vás bude provádět Pavel Kolář, který je řídícím partnerem společnosti Multi Family Office. Svou profesní dráhu začal v roce 2002 u mezinárodní poradenské společnosti jako konzultant. V průběhu 20 let své bohaté praxe získal předpoklady pro výkon současných funkcí a od roku 2014 se jako Wealth Advisor & Facilitátor specializuje na správu bohatství jednotlivců a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Pavel je zkušený facilitátor a má rozsáhlé zkušenosti s tvorbou strategií pro správu rodinného bohatství.

Nevíte, zda je pro Vás tento webinář vhodný? Potřebujete více informací nebo vzdělání na míru? Kontaktujte nás.

Organizační informace

Termín:

Zanechte nám zprávu a kontakt.
Brzy se vám ozveme.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

 

Termín a čas:

  • 1. července 2024  | 20:00 - 21:00 hod. SEČ/CET

Forma:

  • Online

Lektoři:

  • Pavel Kolář

Cena:

  • Bezplatný

 

Registrovat se

Registrace

Kontaktní osoba (objednatel)


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

Po odeslání přihlášky Vám na registrovaný email zašleme odkaz ke sledování webináře.

Něco nejasného? Napište nám.