Životní etapy

Role family office v jednotlivých životních cyklech

Každý si v průběhu celého života prochází různými životními cykly, které jsou unikátní nejen z pohledu velikosti majetku, ale i počtu členů rodiny, složitosti vztahů a tím různých rizik, kterým jsou členové rodiny vystaveni.

Jak se vyvíjí a mění potřeby rodiny v jednotlivých životních cyklech, tak se mění i role a povaha služeb, které jednotlivec nebo rodina ze strany Multi Family Office využívá. Jedním z hlavních úkolů rodinné kanceláře je udržovat s rodinnou velmi osobní vztah, pouze tak dokáže rozpoznat fázi životního cyklu, ve které se rodinna právě nachází, jak se pravděpodobně bude vyvíjet a podle toho mohla rodinná kancelář upravit poradenství a charakter svých služeb.

Pomáháme Vám v každé ze tří fází života.

Tvorba bohatství

V této fázi života jednotlivec nebo rodina zaměřují svou pozornost na tvorbu majetku. Disponují převážně obchodním majetkem, který dále reinvestují. Uvědomují si vysokou koncentraci aktiv v podnikání, ale postupně začínají generovat pozitivní peněžní tok. K dosavadnímu obchodnímu majetku začínají budovat i osobní, rodinný majetek a do dosavadního chaosu začínají vnášet řád.

Hlavní znak této fáze: Chudí na peníze, chudí na čas a postupně vytváří bohatství.

Obavy a hrozby:

 • Neexistence krizových plánů
 • Rizika z provozu podnikání
 • Exekuce při nezdaru podnikání
 • Selhání vztahů v podnikání
 • Smísení aktivit a majetku
 • Osobní nezastupitelnost
 • Nevhodná kapitalizace firmy
 • Rizika z běžného života
 • Ztráta příjmů rodičů
 • Zabezpečení nezletilých dětí
 • Tíživá životní situace rodiny
 • Rozpad manželství

Co je často potřeba:

 • Tvorba vlastnické strategie
 • Tvorba obchodní strategie
 • Právní a daňové poradenství
 • Majetkové uspořádání za života
 • Smlouvy pro případ smrti
 • Životní pojištění
 • Nominace zmocněnců
 • Ošetření obchodních rizik
 • Nastavení vztahů v podnikání
 • Izolování aktiv od společníků
 • Ochrana strategického majetku
 • Zajištění kontinuity firmy

Ochrana bohatství

V této fázi má rodina v základu své majetkové záležitosti uspořádané a pod kontrolou. Má ustálený životní styl a členové rodiny si užívají plodů své práce. Disponují kapitálovými přebytky i volným časem. V této etapě jsou více pasivnější než v minulosti. O zachování životního standardu a majetku i další budoucnosti, ale rozhoduje jejich schopnost ochránit vybudované bohatství. Uvažují strategicky a řeší budoucí způsob předání majetku.

Hlavní znak této fáze: Usilují o ochranu majetku a připravují se na jeho transfer.

Obavy a hrozby:

 • Újma na majetku v důsledku chyb
 • Právní útok a zmocnění se majetku
 • Rozdílné názory na správu majetku
 • Nežádoucí digitální stopa
 • Vpád veřejnosti do soukromí
 • Dostupnost informací o majetku
 • Rozdrobení majetku dědictvím
 • Nezapojení dětí do rodinné firmy
 • Negramotnost členů rodiny
 • Rizikové chování členů rodiny
 • Neřešené nástupnictví
 • Sňatky a soužití členů rodiny

Co je často potřeba:

 • Vytvoření rodinné strategie
 • Zakládání a správa entit
 • Právní ochrana majetku
 • Zavedení systému správy rodiny
 • Rodinná ústava
 • Rodinná rada
 • Rodinné shromáždění
 • Plánování dědictví
 • Plánování nástupnictví
 • Zabezpečení majetku
 • Tvorba a správa investičního plánu
 • Vzdělání další generace

Transfer bohatství

V této fázi života se rodina rozrůstá o další generace a výše čistého jmění obvykle dosahuje vysoké hodnoty. Odlišné potřeby a požadavky jednotlivých členů rodiny mohou přinášet náročnější komunikaci, vztahy nebo i konflikt. Vytvoření vhodné strategie v oblasti mezigenerační správy majetku a jeho následného rozdělení mezi potomky hraje zásadní roli ve schopnosti členů rodiny těžit z vytvořeného kolektivního bohatství.

Hlavní znak této fáze: Řízené předání majetku s volbou strategie společně nebo každý sám.

Obavy a hrozby:

 • Nepřipravenost na převod majetku
 • Odlišné názory členů rodiny
 • Různé potřeby členů rodiny
 • Mezigenerační rodinný konflikt
 • Osobní bezpečnost členů rodiny
 • Digitální bezpečnost členů rodiny
 • Zvýšené náklady na správu majetku
 • Komplexnost majetkových aktiv
 • Časová náročnost správy majetku
 • Pokročilý věk otce/matky zakladatelů
 • Různá rezidentura členů rodiny
 • Sociální a daňové prostředí

Co je často potřeba:

 • Řízení předání firmy a majetku
 • Řízení majetkových účastí
 • Zavedení rodinné filantropie
 • Řešení rodinných konfliktů
 • Mezinárodní přemístění
 • Jurisdikční diverzifikace
 • Cestovní servis
 • Privátní zdravotní péče
 • Concierge
 • Osobní bezpečnost
 • Kybernetická bezpečnost
 • Správa a údržba nemovitostí

Proč si nás vybrat?

ZNALOSTI

Přinášíme strategie správy bohatství, které jsou založeny na letitých výzkumech a praxi v ČR i zahraniční a přizpůsobený vašim individuálním potřebám.

ZKUŠENOSTI

Naši klienti disponují majetky v rozsahu jednotek až vyšších stovek milionů, což je staví před řadu složitých otázek a situací, které jsme pomáhali řešit už stovkám klientů.

NASLOUCHÁME

Neexistuje univerzální řešení. Síla našich služeb spočívá v jejich přizpůsobení vašim individuálním potřebám.

Book Cover

Příručka plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter